Gedicht van Helena (6 jaar)


n van deur
A van dak
o van ramen
i van schoorsteen
H van muren en vloer

wij bouwen
een letterhuis

Helena, 16 januari 2021


Over het gedicht

Soms verzin ik samen met mijn dochter een gedicht. Toen zij bovenstaand gedicht voordroeg, begreep ik er niets van. Ik zei:
“Helena, dat klopt niet. Deur begint met een D. Dak begint ook met een D en ramen begint met een R en …”

Toen onderbrak zij mij en zij zei:
“Papa, jij snapt er niks van! Ik zal het laten zien.”

Hierna begon zij te tekenen. Ik keek toe en toen werd mij langzaamaan duidelijk wat een creatief genie mijn kleine meid is. Out-of-the-box-denken is voor haar kinderspel. Zij kwam namelijk met de volgende tekening: