Gedicht over de toestand in de VS

RIP Pax Americana (1946 – 2016)

Met onze verrekijkers op het strand
kijken wij, net zoals onze vijand-
en, naar het land aan de overkant
van de beide grote oceanen, want
wat is daar voor raars aan de hand?

Ooit schreven wij met ontzag in de krant
over de rijkdom in dat beloofde land,
over de vrijheid en de speciale band
van de oude en nieuwe wereld, want
wij wisten niets van de smeulende brand.

Nu zien wij het opgelaaide vuur
en vrezen wij voor onze verre buur,
maar onze vijanden juichen in dit uur,
want zij grijpen nu het wereldbestuur.

Robin Kerkhof, 20 januari 2021


Over het gedicht

Vandaag is Joe Biden beëdigd tot nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika. Nu meneer Donald Trump eindelijk uit het witte huis is verdreven, gaat een zucht van opluchting door de wereld. Dat geldt ook voor mij.

Echter tegelijk besef ik, dat met een nieuwe leider de antidemocratische onderstroom in de VS niet zomaar is verdween. Hoogstens verdwijnen de proto-fascistische groepen tijdelijk buiten beeld.

Of zij zetten een masker op zodat zij op een respectabele partij lijken. Ik heb het hier natuurlijk over de Republikeinse Partij. Prominente leden van deze partij bleven de afgelopen jaren een man steunen die op schaamteloze wijze dag in dag uit toonde dat hij een leugenaar was, een racist, een seksist en een antidemocraat.

Het zou mij daarom niet verbazen, dat deze gewetenloze lieden in de toekomst opnieuw achter een charismatische leider gaan staan met net zulke verderfelijke principes als meneer Trump. Als die leider over meer intelligentie beschikt dan Donald Trump, dan zal het over een x aantal jaren misschien echt afgelopen zijn met de Amerikaanse democratie.

Dat is jammer voor de Amerikaanse burger, maar persoonlijk vrees ik vooral voor de internationale gevolgen van een Amerikaanse democratie in verval.

Geopolitieke verschuivingen

Nu zullen er genoeg landen in de wereld zijn, die minder macht voor de VS zullen toejuichen. Dit kunnen historische redenen zijn, omdat de VS sommige landen niet zo netjes hebben behandeld. Of het zijn puur geopolitieke reden. Zo zal China het zeker niet erg vinden om de rol van wereldleider van de VS over te nemen.

Echter als West-Europeaan zal ik minder blij zijn als de Pax Americana ten einde loopt. Immers in West-Europa hebben wij tientallen jaren wél profijt gehad van onze nauwe banden met wereldmacht USA. Het garandeerde vrede, vrijheid en ook onze rijkdom hebben wij voor een deel te danken aan Uncle Sam.

Echter de afgelopen vier jaar hebben wij gezien, dat er in de Amerikaanse maatschappij ook antidemocratisch, xenofobe en isolationistische krachten actief zijn die gemakkelijk de overhand kunnen krijgen.

In de euforie omdat de democraat Joe Biden de verkiezing won, vergat ik even dat een nieuwe leider niet betekent dat de Amerikaanse obesitasonderbuik nooit meer een stinkende scheet zal laten die het milieu gruwelijk verziekt. De aanval op het Capitool deed mij beseffen hoe naïef ik was.

Het zou zomaar kunnen dat historici over vijftig jaar het einde van de Pax Americana leggen in het jaar 2016: het jaar waarin Donald Trump tot president was verkozen, maar ik hoop dat deze voorspelling níet uitkomt.