Politiek gedicht over neoliberalen

Grenzen op slot
maakt levens kapot.

Dat is algemeen bekend,
maar de neoliberaal
zou het een rotzorg zijn
hij gelooft alleen in kapitaal
en om de rest geeft hij geen cent.

Zijn gedrag is bot,
want zijn ziel is rot.

Robin Kerkhof, 20-09-2020


Over het gedicht

Wie zich verbaast over het gedrag van gladjanus Sywert van Lienden, heeft niet goed opgelet. Het onethisch gedrag dat hij vertoont, wordt namelijk al vele jaren vorstelijk beloond.

Daarbij komt, dat dit soort types zelden ter verantwoording worden geroepen voor hun onethische handelen. Dat dit bij Sywert wel gebeurt, komt omdat hij een publieke figuur is. Dit is anders bij de duizenden (tienduizenden? honderdduizenden?) neoliberale profiteurs die slim genoeg zijn om zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers te opereren.

Met de neoliberaal uit bovenstaand gedicht verwijs ik dan ook niet zozeer naar BN’ers als sjacheraar Sywert van den Linden of huisjesmelker Prins Bernard, maar naar het leger anonieme profiteurs die op dezelfde wijze zich immoreel weten te gedragen binnen de lijntjes van de wet.