Kort gedicht over solliciteren

Naar aanleiding van weer een onsuccesvol sollicitatiegesprek, heb ik het volgende korte gedicht over solliciteren geschreven:

Sollicitatie

4 Ogen
staren mij aan
zonder mededogen.

Lastige vragen
geven gevoel
van onbehagen.

Het gaat mis.

Kans gemist.


Gerelateerd:

Korte gedichten van Robin

Gedichten van andere dichters


DELEN VIA FACEBOOK OF TWITTER? GRAAG!