Verslag OBA Open Podium

29 november 2014

Al meer dan 10 jaar organiseert de OBA iedere laatste zaterdag van de maand een Open Podium onder begeleiding van Jos van Hest. De organisatie is in handen van Riet Lamers en Monique Groeneveld. Binnen de poëziewereld is het OBA Open Podium een begrip. Op zaterdag 29 november 2014 was literator Robin Kerkhof erbij om verslag te doen van het 131e OBA Open Podium.

Prijswinnende dichters

Met meerdere prijswinnende dichters, en zelfs een echte stadsdichter, waren het niet de minsten die die zaterdag voordroegen uit eigen werk. Het publiek kon genieten van een zeer gevarieerde aanbod aan poëzie en proza.

Frans Terken

dichter Frans Terken
dichter Frans Terken en Jos van Hest

Dichter Frans Terken bijt het spits af met drie gedichten. Op verzoek van Jos van Hest leest hij het gedicht ‘Breekpunt 1914’ twee keer voor. Bij deze een citaat:

(wij) keken weg in geulen die de grond spleten
laag na laag geen dekking in de loopgraaf
hoe de loop van geweer en kanon
de loop van geschiedenis schreef

Verder lees hij het gedicht Amor voor uit de recent verschenen verzamelbundel ‘Zevenendertig Eijldersdichters voor bijna niets’ en het gedicht ‘Waar de stad’ uit de bundel ’13 Amsterdamse dichters voor bijna niets’. Beide bundels zijn uitgegeven door Kees Godefrooij.

Til Schaap

dichteres Til Schaap
dichter Til Schaap

Hierna is de beurt aan Til Schaap. Hoewel al dik in de tachtig, houdt zij de actualiteit goed in de gaten en schrijft zij hier gedichten over. Haar eerste gedicht gaat over de vliegtuigramp met de MH17. Met haar gedicht weet zij de luisteraars zo te ontroeren, dat zij hun waardering alleen kunnen laten blijken door een respectvol zwijgen.

Ook haar tweede gedicht gaat over de actualiteit. Zij leest een gedicht voor over de gezondheidszorg waarin duidelijk haar verontwaardiging hoorbaar is. Ten slotte leest zij nog een gedicht voor over de tijd. Dit is een al wat ouder gedicht. Dan bekent zij in de jaren tachtig een fout te hebben gemaakt. Een man bood aan om haar gedichten uit te geven, maar daar is zij toen niet op ingegaan.

Maria van Oorsouw

Dichteres Maria van Oorsouw
dichter Maria van Oorsouw

In Haarlem heeft zij al vaker voorgedragen tijdens een Open Podium, maar dit is voor Maria van Oorsouw haar eerste optreden op het OBA Open Podium. Het eerste gedicht dat zij voordraagt draagt de onverwachte titel ‘Dipsaus’.

Haar tweede gedicht heet Fluitenkruid en gaat over een associatie die zij heeft met deze bloem. Het gedicht is een filosofisch terugdenken aan een jeugdherinnering. Het gedicht eindigt met de regels:

en dat zij nog niet hoeft te weten
dat dit, wat nu is, ooit was.

Lennert Ras

dichter Lennert Ras
dichter Lennert Ras

Soms denkt Lennert Ras dat zijn gedichten enkel een therapeutisch doel dienen. Naar eigen zeggen heeft hij thuis een enorme stapel gedichten waar hij niet tevreden over is. Een gedicht moet groeien. Als hij vervolgens enkele gedichten voorleest, waaronder het gedicht ‘Lentekriebels’, blijken zijn gedichten wel degelijk over kwaliteit te beschikken.

Anneke Wasscher

dichteres Anneke Wasscher
dichter Anneke Wasscher

Regelmatig wint Anneke Wasscher een poëziewedstrijd. Zo won zij enkele maanden geleden nog de Citer Poëziewedstrijd en nog korter geleden kreeg zij een eervolle vermelding van Literair Zeist voor haar gedicht ’terugreis’. Het gedicht zit vol sfeervolle beelden, maar de laatste twee regels zetten alle beelden in een ander daglicht. Om die reden laat Jos van Hest haar het gedicht twee keer voorlezen. Een paar regels uit het gedicht:

terugreis

 ze laat voorgoed de hoop op uitstel los omdat
 een tranenmist geen reden voor vertraging is

 de airco blaast zijn kille adem uit en om haar
 heen heeft zich de kou van zwijgen vastgezet

 vanuit de lucht het zicht op vierkant denken
 de hokjesgeest in polders van rechtlijnigheid

Zo begint het gedicht, maar dan het einde:

de zachte landing biedt geen troost
 er wacht een man die zij niet wil

Nienke Beukers

dichteres Nienke Beukers
dichter Nienke Beukers

Dat Nienke Beukers van een andere generatie is dan de overige dichters, blijkt alleen al uit het feit dat zij haar gedichten niet voordraagt van papier maar vanaf haar iPhone.

Zij leest enkele humoristische gedichten voor. De clou van het gedicht IJspret is dat het niet over schaatsen gaat, maar over het eten van een ijsco. Vooral haar gedicht Nazomer werkt op de lachspieren van het publiek. In het gedicht vindt er een totale oorlog plaats tussen verschillende soorten fruit. Halverwege vraagt de dichter zich af wat het doel is van deze ‘zoete vruchtenoorlog’. Het antwoord:

is het voor een goedhartig doel
deze vijandige vruchtenmentaliteit?

ja, het is een daily struggle op eigen sap
het zijn de alomgeroemde en heroïsche
kamikaze-acties ten behoeve van
de gezonde mensen-fruithap

make fruit not war!
eet meer fruit!

Wim Hartog

dichter Wim Hartog
dichter Wim Hartog

De dichter vertelt dat hij lid is van de schrijfgroep Divers. Zij komen eens in de zes weken bij elkaar om elkaars werk te lezen en te bekritiseren. Als de anderen vertellen dat twee strofen goed zijn, maar hij het zichzelf bij de derde strofe te gemakkelijk heeft gemaakt, dan wist Wim Hartog dit eigenlijk al. De schrijfgroep zorgt dat hij niet te gemakzuchtig een gedicht smeedt, maar dat hij over zijn eigen werk kritisch blijft.

Tijdens het OBA Open Podium leest Wim Hartog drie gedichten die de oorlog als thema hebben. De gedichten vormen een drieluik dat hij heeft geschreven voor de 4 en 5 mei viering. Het eerste gedicht gaat over de mannen die huis en haard moeten verlaten om te gaan vechten. Het tweede gedicht gaat over de Jodenvervolging en het derde gedicht gaat over de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Op die manier wil hij een verband leggen tussen de ene en de andere oorlog.

Ineke Remeijnse

Schrijfster Ineke Remeijnse
schrijver Ineke Remeijnse

Schrijver Ineke Remeijnse trakteert het publiek op twee korte verhalen. Het eerste verhaal heeft zij geschreven toen een vriend haar wees op een taalfout in één van de brieven die zij hem schreef. In haar brief stond:

‘Veel van de Edammers komt wel eens in de stad.’

Dit inspireerde haar tot een hilarisch verhaal waarbij zij met een toerbus vol lichaamsdelen van Edammers naar de stad gaat. Zo is daar mevrouw Hak en het been van de vrouw van Godfried Bomans. Dit been lijkt sterkt op het been van Marlene Dietrich omdat Godfried Bomans ooit de wens uitte dat zijn vrouw benen had als die van Marlene Dietrich.

Lidwiene Vermeij

Ex-stadsdichter Lidwiene Vermeij
Lidwiene Vermeij

Een aantal jaar geleden was Lidwiene Vermeij stadsdichter van Enschede. Zij was de eerste stadsdichter van deze gemeente. Dat heeft niet alleen gezorgd voor naamsbekendheid, maar naar eigen zeggen is Lidwiene Vermeij er ook door gegroeid als dichter. Vooral door de vele podiumervaring die zij in dat jaar heeft opgedaan.

Volgens Lidwiene is een gedicht ook een vondst. Zij maakt de vergelijking met over straat lopen en dan iets vinden. Op eenzelfde manier vindt zij de woorden om daarmee een gedicht te vormen.

Jolies Heij

dichteres Jolies Heijs
dichter Jolies Heij

De twee gedichten die Jolies Heij voorleest tijdens de OBA Open Podium hebben beide te maken met historische gebeurtenissen die samenhangen met de val van het communisme.

Het eerste gedicht dat zij voordraagt heeft als titel ‘Prikkeldraad picknick’. Jolies vertelt dat er in 1989 een picknick was aan weerszijden van de Berlijnse muur. Door een gat in de muur zouden hoge ambtenaren aan beide zijden elkaar de hand schudden. Op het moment dat zij dit wilden doen, maakten een aantal Oost-Berlijners van de gelegenheid gebruik om door het gat naar West-Berlijn te ontsnappen. Volgens Jolies begon daarmee de val van de Berlijnse muur.

Het tweede gedicht heet ‘Hotel Zilverstad’ en gaat over de oorlog in Bosnië. En daarmee eindigde ook het 131e OBA Podium op 29 november 2014.

Meedoen

Wilt u zelf een keer voordragen tijdens het OBA Open Podium? Stuur dan een mail naar: openpodium@oba.nl.

Het eerstvolgende OBA Open Podium is op zaterdag 20 december 2014. Dit is een week eerder dan normaal in verband met de feestdagen.

Meer details over het volgend OBA Open Podium.

OBA Open Podium 29-11-2014
OBA Open Podium 29-11-2014

 


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd:

Presentatie bundel ‘Van het Oosterdok 2014’

Gastdichters

Nieuwsbrief ‘Poëzie verrijkt het leven’


Delen via Twitter of Facebook? Graag!