Feestelijke presentatie bundel
‘Van het Oosterdok 2014’

Het eerste OBA Open Podium van dit jaar is eigenlijk ook een beetje het laatste van vorig jaar. Waarom? Omdat de Openbare Bibliotheek Amsterdam op 31 januari 2015 op feestelijke wijze de bundel ‘Van het Oosterdok 2014’ presenteerde.

In deze bundel is werk opgenomen van maar liefst 56 dichters en prozaschrijvers die in 2014 hebben voorgedragen tijdens het Open Podium. Een groot deel van hen las op 31 januari 2015 de eigen tekst voor uit de nieuwe bundel.

Gastdichter Ellen Deckwitz en presentator Jos van Hest
Gastdichter Ellen Deckwitz (l) en presentator Jos van Hest (r)

Oorkussen

De poëtische middag in Theater van het Woord op de 7e verdieping van de centrale OBA begint om 3 uur. Bij binnenkomst van het publiek speelt de band Oorkussen feestelijke muziek. Het trio, bestaande uit Arie van Egmond, Julius Kleinherenbrink en Gerard van Hagen, maakt Nederlandstalig liederen op eigen muziek, maar vaak ook op de melodie van bekende buitenlandse hits. Later die middag treden zij nog een aantal malen op.

Trio Oorkussen
Trio Oorkussen

Gastdichter

Na het welkomwoord van Riet Lamers, één van de twee gastvrouwen van het OBA Open Podium, is het woord aan de nieuwe OBA-directeur Martin Berendse. Hij reikt de kersverse bundel 'Van het Oosterdok 2014' uit aan gastdichter Ellen Deckwitz. Hierna leest Ellen een paar van haar gedichten voor. Zij maakt poëzie die meestal heel toegankelijk is, vaak met humor en die ook ontroert.


TIP: Behalve dichtbundels heeft Ellen Deckwitz ook een leerzaam boek uitgegeven over het dichtersambacht: Zo word je een geweldige dichter.


Een goed voorbeeld van de poëzie van Ellen Deckwitz is haar gedicht ‘Mijn tas’. Dit gedicht begint ermee dat haar vriend zegt: ‘Wij moeten praten’. De ik-persoon wil echter de conservatie vermijden en weet te ontsnappen door zich klein te maken en in haar eigen tas te verdwijnen. Daar valt zij langs allerlei voorwerpen tot zij op de bodem zit. Onderin de tas is zij onbereikbaar voor de graaiende hand van haar vriend.

Overleden dichters

Vervolgens is het woord aan Jos van Hest. Al meer dan tien jaar is Jos van Hest de vaste presentator van het maandelijkse Open Podium. Hij vertelt over het Open Podium in 2014 en hij staat daarbij ook stil bij de Open Podium-dichters die in dat jaar zijn overleden: Sonja Meershoek, Leo Schatz en Jos Zuijderwijk.

Bij deze laatste dichter staat hij wat langer stil, omdat Jos Zuijderwijk vanaf het eerste begin in 2004 een vaste bezoeker was van het Open Podium. Van zijn laatste optreden van 20 december 2014 is ook een video gemaakt. Niemand kon toen bevroeden dat de energieke dichter vijf dagen later zou overlijden.

Op het grote scherm in het theater krijgen wij de video te zien. Wij zien de dichter het lied ‘Tous les garçons et les filles’ zingen dat hij heeft omlijst met een gedicht over de vraag of liefde bestaat. De video wordt met zang begeleid door Gerda Posthumus. Mensen in het publiek die het lied kennen, zingen uit volle borst mee. Het is een indrukwekkend eerbetoon aan wat Jos van Hest noemt “een kleurrijke dichter met een vol en bewogen geestesleven.”

Van Brazilië tot India

Hierna is het de beurt aan de levende dichters. Van alle aanwezige schrijvers die in de bundel zijn opgenomen, leest Jos van Hest een korte biografie terwijl op de achtergrond foto’s van die persoon te zien zijn. Deze Powerpoint is verzorgd door Monique Groeneveld, gastvrouw van het Open Podium.

Na het voorlezen van de bio is de persoon in kwestie zelf aan de beurt komt. Dit gebeurt op alfabetische volgorde van achternaam en daarom is Gökhan Aksoy als eerste aan de beurt.

Gökhan Aksoy is geboren in Turkije, maar hij schrijft in het Nederlands. In de loop van de middag blijkt hij niet de enige Nederlandstalige dichter voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Barbara Baumgarten komt oorspronkelijk uit Israël, Leonice Leite Da Silva uit Brazilië en Debjani Paul-Gupta uit India.

Deze laatste dichter leest een korte essayistisch tekst voor over een nieuwe brug in haar buurt. Het is een pleidooi voor de multiculturele samenleving. Een concept dat uit de mode is, maar dat in de zaal leidt tot enthousiaste bijval.

Gökhan Aksoy
Gökhan Aksoy

Proza en poëzie

Ook de schrijvers die in Nederland zijn geboren, komen uit alle hoeken van het land. Van de rasechte Amsterdammer Ger Belmer, de Friezin Hiltje Hettema, Vlielandse eilanddichter Gerda Posthumus tot de ex-stadsdichter van Enschede, Lidwiene Vermeij. Zelfs de Cariben zijn vertegenwoordigd met drie dichters die daar zijn geboren: Libèrta Rosario, Frida Winklaar en Jeannine Mercedes Winklaar.

Niet alleen de achtergrond van de verschillende schrijvers is gevarieerd, maar ook het werk dat zij produceren. Het publiek kan luisteren naar sonnetten zoals het komische gedicht De sonnettenschrijver van Geert Zomer.

Verder zijn er veel vrije verzen van gevarieerde lengte waarbij de dichters Robin Kerkhof en Barbara Baumgarten strijden om de eer van het kortste gedicht in de bundel. Daarnaast draagt een aantal schrijvers beknopte prozateksten voor zoals Fieteke Leenes, Peter Prins en Erik Stutterheim.

Ook de themathiek is divers: van de duistere erotiek in het gedicht 'Hoveling bij kaaslicht' van Jolies Heij, de muziek van Vivaldi bij ex-danser en choreograaf Conrad van de Weetering, de actualiteit bij Til Schaap tot het dromerige surrealisme van Johanna de Haan.

Jolies Heij
Jolies Heij

Poëzie T-shirts en Poëzie video’s

Verder blijkt er een grote variatie te bestaan in de wijze waarop de verschillende schrijvers met hun werk naar buiten treden. Van een flink aantal dichters zijn één of meer bundels gepubliceerd zoals Marjet Cliteur, Cees van Ede, Kees Godefrooij en Heleen Heiligers. Andere dichters hebben gedichten gepubliceerd in verzamelbundels zoals Frans Terken en Tonny Hollanders. Weer anderen zijn frequente poëzieprijswinnaars zoals Gerda Posthumus en Anneke Wasscher.

Bijzonder zijn de wijzen waarop de dichters Robin Kerkhof, Linda Maters en John Zwart met hun werk naar buiten treden. Robin Kerkhof maakt poëzie T-shirts met daarop zijn beste twichts en Linda Maters maakt poëzievideo’s. Tijdens de poëziemiddag krijgt het publiek op een groot scherm een poëzievideo te zien met het gedicht ‘Fata Nocturna’ van Linda Maters.

Helemaal bijzonder is wat John Zwart met zijn poëzie doet. Zijn korte gedichten staan onderaan de kassabon van een boekhandel in Joure. Wie een boek koopt in de Blz-winkel van Rudi en Grietje de Bruin, is dubbelblij, want bij de aanschaf van een boek, krijgt de lezer een gratis gedicht cadeau.

Jos van Hest (r) in gesprek met John Zwart (l)
John Zwart (l) en Jos van Hest (r)

Overige dichters

Verder treden tijdens de poëziemiddag de volgende dichters en schrijvers op:
Cor Bakker, Nienke Beukers, Gerda van Dijk, Heidi van Dijk, Koos Hagen, Wim Hartog, Marten Janse, Annemarie Kuster, Janny Mulder, Carla Muller, Willem Munters, Lennert Ras, Paul Roelofsen, Salima I.E.M. Senders, Merik van der Torren en Liesbeth Vooijs.

Het publiek geniet met volle teugen ook van wat zij voordragen.

Respect voor elkaar

Aan het eind van middag vertelt OBA-directeur Martin Berendse hoezeer hij heeft genoten van de dynamiek in de zaal: “Het viel mij op hoe geboeid het publiek deze middag was en met hoeveel belangstelling men naar elkaars werk luisterde.”

Jos van Hest sluit zich hier bij aan:
“Het Open Podium is een ontmoetingsplek voor dichters, schrijvers en poëzieliefhebbers. Het publiek is daarbij even belangrijk als degene die voordragen. Het Open Podium is een plek om elkaar te inspireren en te motiveren. En ook om die reden is het Open Podium van grote waarde voor iedereen die houdt van proza, poëzie en het gesproken woord.”

Het eerstvolgende OBA Open Podium is op zaterdag 28 februari 2015 op de tweede verdieping van de centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) aan de Oosterdokskade 143. Het Open Podium begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

 

Robin Kerkhof, 2015


Gerelateerd:

Verslag OBA Open Podium 29-11-2014

OBA Open Podium 28-02-2015

Ontvang gratis bundel 'Van het Oosterdok 2014'

Nieuwsbrief Poëzie verrijkt het leven

Gastdichters

POËZIE TIPS

Hongerig naar de meest verrassende hedendaags poëzie? Dan zijn de volgende dichtbundels absolute aanraders.

Ellen Deckwitz

Gerda Posthumus

Geert Zomer

Kees Godefrooij

Lydia Dalmijn

Paul Roelofsen

Luk Gybels