Voorbeeld sonnet

In Europa schrijven dichters al eeuwenlang sonnetten. Een 17e eeuwse Nederlandse dichter die mooie sonnetten schreef was Pieter Corneliszoon Hooft. Sommige van zijn gedichten doen nog steeds modern aan. Daarom leest u hieronder een sonnet van P.C. Hooft als voorbeeld van een klassiek sonnet.

Voor de minder ervaren poëzielezer een korte toelichting: met de ‘Gezwinde grijsaard’ uit het sonnet bedoelt de dichter Vadertje Tijd.

GEZWINDE GRIJSAARD

Gezwinde grijsaard die op wakkere wieken staag,
De dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken,
Altijd vaart voor de wind, en ieder na laat kijken,
Doodsvijand van de rust, die woelt bij nacht bij daag;

Onachterhaalbare tijd, wiens hete honger graag
Verslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken
En keert, en wendt, en stort staten en koninkrijken;
Voor iedereen te snel, hoe valt gij mij zo traag?

Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen
De schoorvoetige tijd, en tob de lange dagen
Met arbeid avondwaards; uw afzijn valt te bang.

En mijn verlangen kan de tijdgod niet bewegen.
Maar ’t schijnt verlangen daar zijn naam van heeft gekregen,
Dat ik de tijd, die ik verkorten wil, verlang.


Gerelateerd:

Sonnetten

Wat is een sonnet?

Wat is een Shakespeare sonnet?

Wat is een Petrarca sonnet?

Wat is een modern sonnet?

Liefdesgedichten


Bronvermelding:

Het geciteerde sonnet is afkomstig uit:

Pieter Cornelisz. Hooft, 1967, Sonnetten & Zangen (uit de reeks Poëtisch erfdeel der Nederlanden), Hasselt: Uitgeverij Heideland