Poëzie

Wat is poëzie?

Poëzie kan drie betekenissen hebben:

    1. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak.
    2. Poëzie is dichtkunst.
    3. Poëzie is een ongrijpbare esthetische ervaring.

Lees verder >>>


Gedichten van Robin

De poëzie van Robin Kerkhof kenmerkt zich door bondigheid. Er staat geen woord teveel in. Het is een lichtvoetige en dromerige poëzie.

Lees verder >>>


Gedichten van andere dichters

Aansprekende gedichten van interessante hedendaagse dichters (o.a. Eric van Loo, Geert Zomer en Jos van Hest) en de bekendste historische dichters (o.a. P.C. Hooft, Guido Gezelle en Joost van den Vondel).

Lees verder >>>


Haiku

Een haiku is een korte niet-rijmende dichtvorm. De haiku is ontstaan in Japan, maar deze dichtvorm is tegenwoordig ook populair in het westen.

Meer over haiku’s


Sonnet

Het sonnet is als dichtvorm ontstaan tijdens de Renaissance in Italië, maar het sonnet is nog steeds populair.

Meer over sonnetten


Poëzie in beeld

Robin Kerkhof, literator 3.0, combineert soms poëzie met beeld zodat er een nieuwe eenheid ontstaat: poëzie in beeld.