57 Dichters in één bundel

Het eerste OBA Open Podium van dit jaar is eigenlijk ook een beetje het laatste van vorig jaar. Waarom? Omdat de OBA op 31 januari 2015 op feestelijke wijze de bundel ‘Van het Oosterdok 2014’ presenteerde.

Jos Zuijderwijk

Na de muzikale opening door het trio Oorkussen en een optreden van gastdichter Ellen Deckwitz is het woord aan Jos van Hest. Al meer dan tien jaar is hij de vaste presentator van het maandelijkse OBA Open Podium. Hij vertelt over het Open Podium in 2014 en hij staat daarbij ook stil bij de Open Podium-dichters die in dat jaar zijn overleden.

Trio Oorkussen
Trio Oorkussen

Bij de recent overleden Jos Zuijderwijk staat hij wat langer stil, omdat deze dichter vanaf het eerste begin in 2004 een vaste bezoeker was van het Open Podium.

57 Dichters

Hierna is het de beurt aan de levende dichters. In totaal is werk van 57 schrijvers opgenomen in de bundel ‘Van het Oosterdok 2014’. Van alle aanwezige schrijvers leest Jos van Hest een korte bio voor waarna de persoon in kwestie zelf aan de beurt komt.

Tijdens de middag blijkt er een grote variatie te bestaan in de achtergronden van de dichters en schrijvers. Er zijn zelfs 3 voordrachten van mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, maar die wel schrijven in deze taal.

Niet alleen de achtergronden van de verschillende schrijvers is gevarieerd, maar ook de thematiek van het werk dat zij produceren. Van het komische sonnet ‘De sonnettenschrijver’ van Geert Zomer, de muziek van Vivaldi bij ex-danser en choreograaf Conrad van de Weetering tot de duistere seksualiteit bij Jolies Heij.

Dichter Conrad van de Wetering
Conrad van de Weetering

Lees uitgebreid verslag Presentatie bundel ‘Van het Oosterdok 2014’


Gerelateerd: 

Gedichten

Dichters

Verslag 150e OBA Open Podium